Laisamis brunnsprojekt i Kenya

I 2013 skrev Falkenbergs tre rotaryklubbar under ett projektavtal med Muthaiga Rotary Club i Nairobi, Kenya. Målet med projektet var att etablera två brunnar i Kenya som en hjälp till lokalbefolkningen som har svårt att få tag i tillräckligt med rent vatten. Pengarna till projektet hade samlats ihop genom vårt gemensamma insamlingsprojekt ”Vi går för vatten”.

Planen för projektet var att etablera de två brunnarna i ett distrikt i norra Kenya som heter Laisamis där befolkningen till övervägande del är boskapsskötande nomader. Två byar, Kurkum och Tirgamo, hade valts ut som lämpliga ställen. Roland Axelzon utsågs till Falkenberg RK´s projektledare och hade därmed de flesta kontakterna med Muthaiga RC..

Projektet mötte flera utmaningar, t.ex. så är Laisamis-distriktet mycket oroligt och det är vanligt med väpnade skärmytslingar mellan olika etniska grupper. Det gjorde att det inte gick att genomföra brunnsbygget i Kurkum och det blev alltså nödvändigt att flytta till en annan by som heter Ngurunit. Också där var det oroligt och bygget fick flytta ytterligare en gång till en by som heter Manyatta. Där var förutsättningarna de rätta och brunnsbygget kunde äntligen krönas med framgång i juli 2014.

Den andra brunnen anlades i en by som heter Tirgamo. Också här uppstod det problem, men av helt andra orsaker. Marken var mycket lös vilket gjorde att brunnen ville rasa in och det blev nödvändigt att fodra brunnshålet. Efter att brunnen trots denna utmaning grävts till det djup som den hydrologiska analysen angett så fanns det fortfarande inga tecken på vattenförekomst. Det gick inte heller att gräva djupare pga rasrisk och dåliga arbetsförhållanden. Också i det här fallet blev det alltså nödvändigt att flytta till en annan plats. Det beslutades att istället anlägga brunnen i en by som heter Merille. I slutet av januari i år fick vi äntligen positiva besked om att brunnen i Merille nu är klar och ger vatten. En kommitté av byns kvinnor har fått ansvar för driften av brunnen.

Vi kan alltså konstatera att vårt mål att etablera två brunnar i norra Kenya har uppnåtts och befolkningen i dessa byar nu har fått tillgång till friskt vatten.

Brunn_005

En kvinna hämtar vatten på traditionellt vis

 

Brunn_003

Den färdiga brunnen i  Manyatta provas av Rotarys representant Jane Mung´oma