1

Frågor och Svar
TIPSPROMENAD 2019-05-04

Fråga 1. Borgen Falkenbergshus låg vid Tullbrons södra fäste. Vid en strid på 1400-talet förstördes den. Vilka var angriparna? Rätt svar: Svenskar (2)

Fråga 2. I Sverige förbrukar vi ca 140 liter vatten per person och dag. Hur mycket spolar vi bort i toaletten? Rätt svar: 30 liter/dag (1)

Fråga 3. I Ätran fiskas det lax. Vilken av följande fiskarter tillhör inte laxfamiljen? Rätt svar: Gös (X)

Fråga 4. Musslor kan bli väldigt gamla. Flodpärlmusslan kan bli 300 år. Den är därför en viktig miljö-

Indikator. Vad menas med det? Rätt svar: Man kan undersöka musslan och se om vattnet förändrats genom åren. (1)

Fråga 5. På södra sidan av Ätran löper Doktorspromenaden. Vad hette läkaren som gett namn åt den? Rätt svar: Ehrengranat (X)

Fråga 6. Om du åker bil till Halmstad via motorvägen och gamla E6 tillbaka; hur många gånger åker du då över Suseån? Rätt svar: 4 gånger (2)

Fråga 7. Falkenbergs nya Kultur- och kompetenscentrum ska kallas ”Argus”. Vad syftar namnet på?

Rätt svar: En tidskrift från 1700-talet: ”Then swänska Argus”. (1)

Fråga 8. Vilket hav har en salthalt som ligger närmast den salthalt du har i din kropp? Rätt svar: Östersjön 0,6 %. (1)

Fråga 9. Hur många sjöar har vi i Sverige? Rätt svar: 100 000 (1)

Fråga 10. Anna målar ett plank på 15 timmar. För Eva tar det 10 timmar att måla samma staket. Hur lång tid tar det om de hjälps åt? Rätt svar: Sex timmar (2)

Fråga 11. Var i Falkenberg står den här statygruppen? Rätt svar: På Gåsatorget i Gamla stan (1)

Fråga 12. Bryggeri AB Falken grundades 1896 av John L Skantze. Från vilken stad kom han?

Rätt svar: Kungsbacka (X)

Skiljefråga:

Hur många ml vätska innehåller flaskan? Svara i milliliter. Rätt svar: 2000 ml

Rätt rad: 21X, 1X2, 111, 21X

 GRATTIS TILL VINNARNA!