I år är det tolv ideella föreningar som är medarrangörer till ”Vi går för vatten” 2019.

Föreningarnas deltagande är en av förutsättningarna för att göra “Vi går för vatten” möjligt att genomföra. Ta del av och “prova på” deras aktiviteter och kanske blir du en av deras nya medlemmar? Gå gärna in på deras hemsidor. Länkarna finns här längst ner på sidan. Hälften av företagens sponsorpeng går OAVKORTAT till föreningarnas ungdomsverksamheter. Andra halvan går till Rotarys projekt för rent vatten i Afrika.