IMG_20160203_145225

RAPPORT FRÅN ABUTI COMMUNITY-KÄLLAN

Abuti community-källan finns i byn Namasanda, Kholera, i Matungu-regionen.

SPONSOR

Källan i Abuti community har sponsrats av Rotaryklubbarna i Falkenberg, Sverige.

Kostnaden uppgick till SEK 14.180:-

 

SYFTEN

Följande huvudsyften till skydd för källan fanns:

 • Att skydda vatten från förorening
 • Att minska det avstånd kvinnor måste tillryggalägga för att söka rent och säkert vatten.
 • Att minska den tid som krävdes för att hitta rent och säkert vatten
 • Att skydda vattenkällans upptagningsområde genom att plantera träd
 • Att främja god hälsa och sanitet i den lokala byn.TIDSPERIOD 
 • GENOMFÖRDA AKTIVITETER
 • Abuti skyddades i februari 2016.
 • Granskning av förslaget från byn av projektsamordnaren
 • Besök vid källan av samordnaren och av entreprenören för att bedöma om det var genomförbart att skydda källan
 • Förslag och budget skickas till Läkarbankens kontor i Sverige
 • Mobilisering av byn (the community), bildande av källkommitté, information och instruktion för kommittén, information till byn om dess arbetsinsats och ansvar under uppbyggnaden och efteråt.
 • Anskaffning av material.
 • Förberedelse av byggplatsen av entreprenör och bybor.
 • Beläggning med betong, murningsarbete, återfyllning med sten, uppsättning av stängsel och skylt.
 • Inspektion av Vattenministeriets tjänstemän. Vattenprover för analys.
 • Överlämnande till byn.UPPFÖLJNING
 •  
 • Entreprenören är ansvarig för drift och reparation av källan under ett år och återstoden av ansvaret ligger på byborna.
 • Källan är för närvarande under två veckors efterbehandling och därefter får byn tillgång till rent och säkert vatten.
 • Därefter kommer en uppföljning att göras av en företrädare för Rotarys Läkarbank.

Abuti community spring kommer att vara till nytta för:

 • 100 hushåll med i genomsnitt sex personer per hushåll.
 • Husdjur.SLUTSATS
 • Detta projekt kommer att påverka byn på följande sätt:
 • Byborna kan nu få tillgång till rent och säkert vatten sedan källan skyddats.
 • Avståndet har minskat för att få tag på rent och säkert vatten och på så sätt sparas tid. Barn behöver inte ägna så mycket tid åt att hämta vatten och kvinnor kan göra andra sysslor i hemmen.
 • Bybornas hälsa kommer att förbättras till följd av att de fått tillgång till rent och säkert vatten, vilket leder till minskning av vattenburna sjukdomar som t ex diarré.
 • Skydd av vattenkällans upptagningsområde underlättar konstant tillgång till vatten.

 

 

Länk för mer info:

http://blogg.ljungskilerotary.se/?page_id=3802