RotaryMBS_RGB-200

Rotary grundades 1905 i Chicago av Paul Harris och är en världsomfattande politiskt och religiöst oberoende organisation som genomför humanitära projekt i hela världen. Idag finns över 32 000 rotaryklubbar runt om i världen. Till Sverige kom Rotary 1926 då Stockholms Rotaryklubb bildades.

Paul Harris grundidé var att människor från olika yrkesgrupper i samhället skulle delge varandra kunskap till ömsesidig nytta och för att tillsammans bidra till fred och en bättre värld. Rotarymedlemmarna är mentorer till varandra och andra.

Vad gör Rotary?
Medlemmarna verkar på lokal, regional och global nivå för att förbättra människors liv.

Kärnvärden
Rotary Internationals kärnvärden är tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap.

 

Rotarys motto
”Service above self”

I Rotarys yrkesnätverk kan du som medlem utvecklas som individ och samtidigt knyta värdefulla kontakter nationellt och internationellt. Rotaryklubbar har frukost-, lunch- eller kvällsmöte varje vecka med ett aktuellt föredrag, vilket ökar medlemmarnas samhälls- och allmänkunskap. Totalt arrangerar svenska rotaryklubbar cirka 26 000 föredrag årligen. Varje år delar The Rotary Foundation (TRF) bland annat ut cirka 16,6 miljoner US dollar i olika stipendier; världsfredsstipendier och universitetslärarstipendier. För dig som medlem står dörren alltid öppen till världens samtliga Rotaryklubbar. Den som är på resande fot har alltid någonstans att vända sig för att skapa nya kontakter och inhämta ny kunskap

 

Rotary –

Mångfald, personlig utveckling, socialt engagemang och internationellt nätverk

Mer information om Rotary finns på www.rotary.se