BESKRIVNING 

Inledning

”Vi går för vatten”, här förkortat VGFV, är en poängpromenad längs Ätran i Falkenberg, där Rotaryklubbarna samarbetar med ideella föreningar.

Bakgrund

VGFV startade som Falkenberg-Herting Rk´s kraftsamling under Rotaryåret 2010-2011 då världspresidentens motto var ”Utveckla samhällen – Förena kontinenter”.

Genom att fråga klubben (alla kommittéordföranden, gamla och nya styrelsen) med PBL-metoden (ProblemBaserat Lärande) vad årets konkreta inriktning skulle vara, då vi tidigare deltagit i byggandet av tre brunnar i Kenya tillsammans med andra Rotaryklubbar, lyftes dessa områden fram; Miljö i Falkenberg, Rotarys värderingar, Faddrar, (även maten, arbetsliv samt globalt), Ungdomars utveckling-att vara ung, Trygghet, Fontänhus samt  Alla (mång-samverkan med andra aktörer). Med detta som utgångspunkt fick vi fram inriktningen

”Miljö-Ungdomar-Hållbar utveckling   –  en hjärtefråga för Rotary” 

Syften

Att samla in pengar till rent vatten i Afrika.
Att samarbeta med andra ideella föreningar.
Att stödja ungdomsverksamhet.
Att uppmuntra miljöarbetet och den hållbara utvecklingen i samhället.
Att informera om Rotarys arbeten för människor och miljö.

 

Utförande

VGFV är en poängpromenad i maj för allmänheten, där varje persons deltagande genererar en viss summa som skänks av företag (idén hämtad från idrotten) som även kan visa upp sitt arbete för miljö och hållbar utveckling, här kallade sponsorer. Sponsorpengen ligger på förutbestämda nivåer, beroende på vilken exponering som önskas. Dock finns ett sponsortak vid ett bestämt deltagarantal. Supportsponsorerna skänker en valfri summa som är oberoende av antal deltagare. Alla arbetar ideellt och produkter, tjänster och vinster är skänkta. Varje deltagare kryssar för en av föreningarna  på deltagarkortet. Sponsor-pengen går OAVKORTAT till föreningarna ungdomsverksamheter och Rotarys projekt med rent vatten i Afrika. Föreningarna och sponsorerna visar upp sina verksamheter där man även kan ”prova på”. Även andra passande aktiviteter kan förekomma, t.ex. musik mm. Caféförsäljningens intäkter går oavkortat till omkostnader.

Rotary ”omfamnar” dagen samt lyfter fram föreningarna. Rotary väljer ut ett fåtal områden av sina projekt som presenteras, där rent vatten i Afrika är en själklarhet.

Mål

Målet är att bygga vattenbrunnar i Kenya samt att förse befolkningen med rent vatten.

av Gunilla Nilsson, Falkenberg-Herting Rk, mars 2015

ViGårFörVAttenLOGGA Rotary2016