Promenaden

Välkommen till ”Vi går för vatten” som är en gratis poängpromenad längs vackra Ätran med start och mål på Rådhustorget i Falkenberg. Här tar du del av de tolv föreningarnas, Rotarys och sponsorernas utbud samt får ”prova på” olika aktiviteter. Roligt för både gammal som ung!
På tipspromenaden kan du vinna fina priser som är skänkta och är på temat ”Bra för människa och miljö”. Vi kontaktar vinnarna inom två veckor.
Vid målgången på Rådhustorget kan du lyssna till musik och sång. Du kan även få veta mer om Rotarys vattenprojekt i Kenya (samarbete med Rotarys Läkarbank).
Sponsorernas pengar går till Föreningarnas ungdomsverksamhet (50 %) samt till Rotarys projekt för rent vatten i Afrika (50 %).
TACK för att du deltar!