För åttonde året i följd Går Vi För Vatten i Falkenberg. Rotary hjälper människor på landsbygden i Kenya att få tillgång till Rent Vatten. Samtidigt gör vi en insats för våra ungdomar i Falkenberg och bidrar till deras fritidsverksamheter.

Vad är ”Vi går för vatten”?
Unga som gamla är välkomna att Gå För Vatten. Rotary bjuder på en gratis tipspromenad som är 2,8 km lång efter längs Ätran. Vi startar vid Scoutgården och går runt Ätran till Hertingforsen. Utmed promenaden visar föreningarna sina verksamheter. Frågor till tipspromenaden är utplacerade efter banan.
Rotary organiserar dagen och tar planeringsmässigt och juridiskt ansvar för genomförandet.

När går vi för vatten?
Lördagen den 5 maj 2017 klockan 12.00 – 15.00
Vart går pengarna?
Hela beloppet går oavkortat till föreningarnas ungdomsverksamheter i Falkenberg och till Vattenprojekt i Kenya.
Tidigare års intäkter har möjliggjort att källor och brunnar har byggts i byar belägna i norra och västra delen av Kenya. Under 2018 planeras ytterligare vattenprojekt i Kenya. Rotary Doctors med svenska och lokala medarbetare bistår med professionell hjälp och säkerställer att anläggningarna uppförs.
Alla omkostnader för dagen finansieras av gåvor eller sökta medel. Alla arbetar ideellt med projektet.

Varför ska ditt företag delta?
Ditt företag har möjlighet att visa upp sig och samtidigt bidrar till projektets genomförande. Att alla människor skall ha tillgång till rent vatten, även i Kenya, borde vara en självklarhet.

Vad kostar det att delta?
Sponsoravtalen är utformade så att sponsorn betalar för varje deltagare som går tipspromenaden.
Det finns tre olika sponsoravtal, där Huvudsponsor betalar 20 kr/deltagare (max 20 000 kr),Partnersponsor 10 kr/deltagare (max 10 000 kr) och Stödsponsor 5 kr/deltagare (max 5 000 kr). Maximalt belopp gäller, då minst 1 000 deltagare genomför tipspromenaden.
Du kan också välja att vara supporter och ger då ett valfritt belopp oavsett antal deltagare. Även privatpersoner kan vara supporter.

Vad får jag?
Ditt företag omnämns vid starten av tipspromenaden vid scoutstugan och beroende på sponsornivå även i annonser, affischer och deltagarkort. Vid scoutstugan kommer även en sponsorby att uppföras, där Du kan presentera ditt företag.
Betalning sker via faktura efter avslutat och redovisat projekt senast till 30 juni 2018.

Arrangörer: ROTARY- klubbarna i Falkenberg, Brottarklubben Falkenberg, Falkenbergs Bordtennisklubb, Falkenbergs Idrottsklubb, Falkenbergs Innebandyklubb, Falkenbergs Tennisklubb, Falkenbergs Volleybollklubb, Ullared Flädje Golfklubb, Falkenbergs Golfklubb, Fontänhuset Falkenberg, Missing People Halland, Falkenbergs Brukshundklubb, Falkenbergs Scoutkår,